Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Wiem, że mogę inaczej

Informujemy, że otrzymaliśmy dotację od Marszałka Województwa www.lodzkie.pl na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji „Wiem, że mogę inaczej” – III edycja programu. Zadanie będziemy realizować od 30.05.2019 do 31.12.2019 w formie warsztatów terapeutycznych dla dorosłych i dzieci.