Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Logo Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie psychoterapii i terapii uzależnień, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, przemocy, patologii rodzinnej
  oraz problemów związanych z dziećmi i młodzieżą.
 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i problematyki uzależnień.
 3. Rozwijanie metod terapeutycznych.
 4. Szkolenie w zakresie psychoterapii i terapii uzależnień.
 5. Prowadzenie działań profilaktycznych w w/w zakresie.
 6. Ochrona profesji i etyki psychoterapeutów i terapeutów uzależnień wyrażająca się troską o poziom etyczny
  i merytoryczny wykonywanej praktyki.
 7. Dbałość o interesy osób korzystających z usług terapeutycznych i opiekuńczych.
 8. Prowadzenie działalności opiekuńczej.
 9. Prowadzenie aktywizacji zawodowej wobec podopiecznych.
 10. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, psychoterapii oraz pomocy socjalnej, pedagogicznej,
  medycznej, terapeutycznej, prawnej dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością,
  niezaradnych życiowo, bezrobotnych, starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.