Terapia

Terapia grupowa

Zrozumienie i wczuwanie się w sytuację. Zajęcia są oparte na bezwarunkowej miłości, wzajemnym szacunku i akceptacji.

Grupa radzenia sobie z przemocą jest kierowana do osób z problem przemocy w rodzinie, klientów Ośrodka korzystających z terapii indywidualnej, prowadzona jest przez psychologa w każdy piątek od godziny 16.30.

W Ośrodku prowadzone są cotygodniowe spotkania terapeutyczne z podopiecznymi naszej placówki. Są to zajęcia grupowe mające na celu uzyskanie wsparcia społecznego od osób doświadczających podobnych problemów. Takie spotkania dają możliwość nabycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie problematyki radzenia sobie z przemocą i ze stresem. Uczą asertywnych sposobów komunikacji z drugim człowiekiem, oraz wyrażania własnych uczuć i potrzeb.

Grupa terapeutycznej Ja i Dziecko” ma na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i potrzebnych w relacji z dziećmi. Kierowana jest do klientów Ośrodka korzystających z terapii indywidualnej, prowadzona jest przez pedagoga – psychoterapeutę w każdy czwartek od godziny 17.

W zajęciach uczestniczą mamy razem z dziećmi, które uczą się budować prawidłowe i trwałe relacje ze swoimi dziećmi. Zajęcia są oparte na bezwarunkowej miłości, wzajemnym szacunku i akceptacji. Uczą się jak konstruktywnie wyrażać swoje uczucia, nieagresywnie rozwiązywać konflikty i radzić sobie z wszelkimi trudnościami wychowawczymi.