Zarząd Stowarzyszenia i Zespół SOW-a

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie profilaktyką, psychoterapią, terapią uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy domowej, wspieraniem osób znajdujących się w kryzysach.W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni oraz pielęgniarki.

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Prezes:               Iwona Karaś
Wiceprezes:       Beata Tatarzyńska-Zuchora
Sekretarz:          Agnieszka Czaplińska
Skarbnik:           Dorota Misiak

Zespół SOW-a w Łodzi:

Iwona Karaś, Beata Tatarzyńska-Zuchora, Agnieszka Czaplińska, Ewa Bielecka, Żaneta Krawczyk, Ida Mickiewicz-Florczak, Marta Terka, Dorota Misiak i Barbara Jagiełło

 


Prezes Zarządu Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Prezes Zarządu


Iwona Karaś
– pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – PARPA, ukończony kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji (ART) – Instytut Amity, certyfikat Poradnictwa i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi – Life For The World Trust. Od 1994 związana ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Psychoterapii, obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia i kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( SOW-a), ukończona specjalizacja z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

 

 

Beata Tatarzyńska-Zuchora Vice Prezes
Vice Prezes

 

Beata Tatarzyńska-Zuchora – pracownik socjalny, socjolog. Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagielońskiego. Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –PARPA, ukończone „Studium problemów alkoholowych” profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od 1994 związana ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Psychoterapii, obecnie pracownik SOW-a.

 

 

 

Skarbnik

 

Marta Terka – pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe na UM w Łodzi (poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie), ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – PARPA, ukończone szkolenie ABC terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Obecnie pracownik SOW-a.

 

 

 

Członek zarządu

 

Agnieszka Czaplińska – pielęgniarka dyplomowana. Absolwentka Wydziału Humanistycznego o kierunku „Pielęgniarstwo” Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – PARPA, trener metody Wideo-treningu Komunikacji. Od 1994 związana ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Psychoterapii, obecnie pracownik SOW-a.

 

 

 

Ewa Bielecka
Psycholog


Ewa Bielecka
– psycholog. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończony kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji (ART) –Instytut Amity, ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – PARPA. Od 2002 roku związana ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Psychoterapii. Do 2006 roku pracowała w Ośrodku Terapii Rodzin, gdzie prowadziła terapię indywidualną, oraz zajęcia grupowe. Do chwili obecnej związana ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzi grupę wsparcia dla ofiar przemocy, jak również terapię indywidualną.

 

 

 

 

Ireneusz Perka


Ireneusz Perka – adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Obecnie pracownik SOW-a.

 

 

 

 

 

       Pracownicy administracyjni SOW-a

Dorota Misiak (księgowa – skarbnik Zarządu) i Barbara Jagiełło (kadry i płace)

Barbara Jagiełło, Dorota Misiak

Oraz nasi pracownicy dozoru SOW-a

Leszek Mielczarek, Ryszard Kulczycki, Piotr Leder