Zajęcia terapeutyczne

Socjoterapia

Trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, świetlice socjoterapeutyczne, akceptacja

W naszym Ośrodku prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym – przebywających w placówce. Zajęcia te prowadzone są zwykle równolegle z zajęciami dla osób dorosłych, odbywają się środy i piątki w godzinach 17- 19 i w zależności od potrzeb w dni weekendowe. Zwykle prowadzone są przez pracowników Ośrodka: pedagogów, pielęgniarkę lub stażystów odbywających staż w Ośrodku. Korzystamy także z pomocy wolontariuszy i praktykantów z różnych uczelni.

Celem głównym zajęć socjoterapeutycznych jest przede wszystkim integracja wszystkich dzieci przebywających w Ośrodku. Pracujemy nad radzeniem sobie z uczuciami, rozwiązywaniem konfliktów, prowadzimy zabawy edukacyjne i ruchowe, zajęcia plastyczne jak również pomagamy dzieciom z trudnościami szkolnymi.

 

Antystresowe Gniotki

Antystresowe Gniotki – śledź nas na naszym fanpage.