Edukacja

EDUKACJA OTWARTA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
PROBLEMATYKĄ ZWIĄZANĄ Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ

Każda środa – godzina 17.00

Zajęcia prowadzone są w formie otwartej grupy edukacyjnej, łączącej formę wykładu i seminarium przez profesjonalny i doświadczony zespół składający się z psychologów, pedagogów, terapeutów, socjologa, prawnika,  przedstawiciela  Policji, pracownika socjalnego i pielęgniarki.
Spotkania odbywają się w każdą środę o godz.17.00.  Cykl spotkań obejmuje tematykę:

 • Istota zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Ofiary i sprawcy. Cechy sprawcy i konsekwencje przemocy dla sprawcy.
 • Cechy ofiary i konsekwencje psychologiczne przemocy dla ofiary.
 • Choroba alkoholowa.
 • Współuzależnienie.
 • Zapobieganie doświadczania przemocy – umiejętność pozyskiwania sojuszników. Pomoc instytucjonalna dla ofiar i świadków przemocy
 • Przemoc wobec dzieci.
 • Aktywizacja zawodowa kobiet.
 • Teoria wyuczonej bezradności.
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 • Złość, agresja, przemoc – różnicowanie pojęć.
 • Prawne aspekty przemocy domowej.
 • Pomoc Policji dla ofiar przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty.

  Zapraszamy – wystarczy, że przyjdziesz…