Stowarzyszenie

    Nasza misja to pomagać ludziom
    konstruktywnie rozwiązywać kryzysy życiowe
    i realizować zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii jest organizacją pozarządową założoną 02.04.1993, zarejestrowaną 21.06.1993, a od 24.08.2004 posiadającą statut organizacji pożytku publicznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Inicjatorami powstania naszego stowarzyszenia byli m.in. Mariola i Jacek Lelonkiewiczowie.

Stowarzyszenie w listopadzie 1994 roku powołało do działalności Ośrodek Terapii Rodzin i Hostel dla Matek z Dziećmi Chroniących się Przed Przemocą w budynku przy ul. Franciszkańskiej 85, który w roku 2007 przekształcony został w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Obecnie to: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Placówka jest dotowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej oraz indywidualnych darczyńców.

Stowarzyszenie realizowało również projekt „ Drabina – wspinaj się ku lepszemu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu społecznego – od września 2009 do czerwca 2010 roku.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Jednym z głównych zadań statutowych jest prowadzenie ośrodków:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej oferuje swoim podopiecznym pomoc socjalno – schroniskową, terapeutyczną, opiekuńczą, prawną, medyczną. Pobyt w Ośrodku jest interwencyjny i wynosi maksimum 3 miesiące. Oferujemy bezpieczne schronienie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – nieodpłatnie i przez całą dobę. Przyjmujemy osoby zgłaszające się dobrowolnie, głównie kobiety- ofiary przemocy domowej oraz ich dzieci, jak również mężczyzn. Do dnia dzisiejszego w naszym rejestrze pobytów w placówce widnieje ponad 1500 osób dorosłych. Przeciętnie oferujemy schronienie około 200 osobom rocznie.

Ośrodek Terapii Rodzin oferuje nieodpłatnie pomoc terapeutyczną – ambulatoryjną dla wszystkich zgłaszających się mieszkańców Łodzi i województwa. Prowadzimy terapię indywidualną, rodzinną i grupową oraz warsztaty terapeutyczne.

Numer konta Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii:

79 1240 3073 1111 0000 3464 6753
Numer KRS: 0000 21 55 32