Warto wiedzieć

Kto i w jakim zakresie udziela porad?

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje jednolity system darmowej pomocy prawnej. Kto i w jakim zakresie udziela porad?

1. adwokat lub radca prawny – udzielają porad z wszystkich dziedzin prawa, sporządzają pisma procesowe i pozaprocesowe, reprezentują klientów przed Sądami i innymi organami;

2. doradca podatkowy – udziela porad w zakresie prawa podatkowego i księgowości, sporządza odwołania od decyzji organów podatkowych oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach podatkowych, często posiada wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

3. prawnik – udziela porad z wszystkich dziedzin prawa, sporządza projekty pism procesowych i pozaprocesowych.

Ważne!
„Zapewnienie najuboższym prawa bezpłatnego dostępu do prawnika na etapie przedsądowym jest wymogiem europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karty Praw Unii Europejskiej i standardów polskiej konstytucji”.

Zanim sprawa trafi sprawa do sądu warto wiedzieć, gdzie szukać pomocy.