Ewaluacje

Nasze systematyczne badanie wartości i cech działania
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej


ROK 2022
Ankieta Ewaluacyjna

Publikujemy dane, które pozyskaliśmy z ankiet.

W 2022 w ośrodku ankietę wypełniło 31 kobiet i dwóch mężczyzn.
Najstarsza klientka Ośrodka miała 78 lat, a najmłodsza 19
pobierz plik .PDF ankiety

 


ROK 2016
Jakość i poziom usług świadczonych przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
w roku 2016 (w oczach klienta)

Publikujemy dane, które pozyskaliśmy z ankiet.
Przeprowadzono badania wśród 52 osób przebywających w 2016 roku w Ośrodku.
Wykresy prezentują rozkład opinii i wniosków:
pobierz plik .PDF

 

ROK 2014
Jakość i poziom usług świadczonych przez
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
w roku 2014 (w oczach klienta)

Publikujemy dane, które pozyskaliśmy z ankiet.
Przeprowadzono badania wśród 38 osób przebywających w 2014 roku w Ośrodku.
Wykresy prezentują rozkład opinii i wniosków:
pobierz plik .PDF

Ewaluacje - 2014
Ewaluacje – 2014