Logo Urzędu Miasta Łodzi

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że od 08.04.2019 do 31.12.2021 w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie otrzymaliśmy dotację z Urzedu Miasta Łodzi na realizację zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pt.”Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego”

 

dyzury poradnictwo przemoc 2019

.