Logo Urzędu Miasta Łodzi

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informujemy, że od 18.03.2019 do 31.12.2021 ruszamy z dwoma projektami w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Łodzi dofinansowanie na dwa zadania publiczne: Działanie nr 1.7 – Organizowanie i prowadzenie usług terapeutycznych dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym oraz Działanie nr 1.5 – Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych konsultacji i poradnictwa (psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego).

 

dyzury terapia alkohol 2019

dyzury poradnictwo alkohol 2019