WIEM, ŻE MOGĘ INACZEJ – IV edycja programu

Informujemy, że od lipca 2022 zaczynamy realizować zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –  przeciwdziałanie alkoholizmowi alkoholizmowi w 2022, pod nazwą „Promowanie zdrowego stylu życia – WIEM, ŻE MOGĘ INACZEJ – IV edycja programu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Zadanie jest  współfinansowane  ze środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego https://www.lodzkie.pl oraz wspomagane przez firmę Wizja V Diagnostyka Medyczna- Wizjamed.