Pomoc w wychodzeniu z bezdomności!

Rozpoczynamy realizację projektu Pomoc w wychodzeniu z bezdomności na rok 2022. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, jest  współfinansowane ze środków Wojewody Łódzkiego.

Dotację przeznaczymy na wymianę drzwi wejściowych do budynku ośrodka.