Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą – III edycja

Informujemy, że od 01.10.2022 do 23.12.2022 będziemy realizować zadanie w trybie art. 19a, finansowane ze środków UMŁ – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą: „Akcja – Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień oraz dotkniętych przemocą”- III edycja„.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przyjścia na dyżury naszych konsultantów (prawnik, psycholog lub pedagog oraz pracownik socjalny) w dniach: 08.10.2022, 22.10.2022, 05.11.2022, 19.11.2022, 03.12.2022, 17.12.2022 w godzinach 9-14.

W sprawie szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego 42 6406591.