Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Otrzymaliśmy dotację od Prezydent Miasta Łodzi na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin osób z problemem alkoholowym oraz rodzin osób z problemem narkotykowym w formie specjalistycznych konsultacji i poradnictwa (m.in. medycznego, psychologicznego, rodzinnego, psychospołecznego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego), usług terapeutycznych oraz grup wsparcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025„.

Realizację zadania rozpoczynamy od 13.02.2023, zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź.