„Bez lęku – bezpieczniej – II edycja”.

Informujemy, że od 1 lipca do końca grudnia 2022 ponownie realizujemy zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2022 pod nazwą: „Bez lęku – bezpieczniej – wsparcie terapeutyczne oraz konsultacje specjalistyczne dla osób krzywdzonych w wyniku przemocy domowej – II edycja”.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego https://www.lodzkie.pl