Logo Urzędu Miasta Łodzi

Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa

Rozpoczynamy realizację projektu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2022. Otrzymaliśmy od Prezydent Miasta Łodzi dofinansowanie na zadanie: Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa: psychologicznego, psychospołecznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego.