Logo Urzędu Miasta Łodzi

Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin osób uzależnionych

Rozpoczynamy realizację projektu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2022. Otrzymaliśmy od Prezydent Miasta Łodzi dofinansowanie na zadanie: Organizowanie i prowadzenie wsparcia dla rodzin osób uzależnionych w formie specjalistycznych konsultacji i poradnictwa specjalistycznych (psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, prawnego, socjalnego), usług terapeutycznych oraz grup wsparcia.

Działanie nr 1.5.