Pomoc w wychodzeniu z bezdomności

Od 01.08.2018 do końca roku będziemy realizować zadanie: „Pomoc w wychodzeniu z bezdomności” w ramach zadania publicznego: „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” zlecone przez Wojewodę Łódzkiego.

Planujemy doposażyć ośrodek w lodówkę i pralkę automatyczną oraz pomalować pokoje mieszkalne 🙂.

Bardzo się cieszymy, że w tym roku możemy realizować ten jakże ważny dla nas projekt.