Zastępstwo tymczasowe!

Ogłoszenie Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii

W związku z długotrwałym okresem zwolnienia lekarskiego dotychczasowego Kierownika SOW pani Iwony Karaś, Zarząd Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii podjął uchwalę dotycząca zatrudnienia nowego pracownika.  Pani Wioletta Jóźwiak-Majchrzak od dnia 07.05.2018 została przyjęta na zastępstwo w wymiarze 1/2 etatu.

Pani Wioletta Jóźwiak-Majchrzak będzie pełnić obowiązki Kierownika SOW do czasu powrotu do pracy pani Iwony Karaś.