Kontynuacja programów z Urzędem Miasta Łodzi

Szanowni Państwo!

Ruszamy z kontynuacją naszych trzyletnich programów z UMŁ:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i konsultacji dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. Działanie 1.4 oraz Prowadzenie terapii dla członków rodzin osób z problemem alkoholowym. Działanie 1.6

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Organizowanie i prowadzenie zróżnicowanych form poradnictwa (psychologicznego, pedagogicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego) w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działanie 1.2.

Możecie Państwo dzwonić tel. 42 6406591 lub przychodzić osobiście i umawiać się na terapię oraz porady.

Pobierz/zobacz:

dyzury poradnictwo alkohol 2018

dyzury poradnictwoprzemoc 2018

dyzury terapia alkohol 2018