Akcja – Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi dotkniętych przemocą

Z radością pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na realizację zadania: „Akcja – Dni Otwarte dla rodzin z dziećmi dotkniętych przemocą”– II edycja, które będziemy realizować w naszym ośrodku w co drugą sobotę miesiąca w okresie od 15 września do 24 listopada 2018 w godzinach 9-15.

Do Państwa dyspozycji będą: prawnik, psycholog lub pedagog i pracownik socjalny.

Zapraszamy i prosimy o zapisy pod numerem telefonu 42 640 65 91 lub osobiście.