Fundacja Kwiat Lotosu - logo

Wspiera nas Fundacja KWIAT LOTOSU

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii w listopadzie 1994 roku powołało do działalności Ośrodek Terapii Rodzin i Hostel Dla Matek Z Dziećmi Chroniących Się Przed Przemocą. Mieści się on w budynku przy ul. Franciszkańskiej 85, który w roku 2007 przekształcony został w Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Od początku naszej działalności do września 2017 roku w naszej placówce przyjęliśmy 1822 osób dorosłych i ponad 2000 dzieci.

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Nasza placówka jest dotowana ze środków Urzędu Miasta Łodzi – Wydział Zdrowia Publicznego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej oraz indywidualnych darczyńców.

Jednym z głównych zadań statutowych jest prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach Ośrodka oferujemy podopiecznym pomoc socjalną terapeutyczną, opiekuńczą, prawną i medyczną. Główną ideą pomagania podopiecznym jest maksymalne ich aktywizowanie, aby wychodzili z roli ofiary przemocy i budowali system zabezpieczający ich przed ponownym byciem narażonym na przemoc domową.
Pobyt w Ośrodku jest interwencyjny i wynosi maksimum 3 miesiące, dysponujemy 24 miejscami w placówce. Oferujemy bezpieczne schronienie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu – nieodpłatnie i przez całą dobę. Przyjmujemy osoby zgłaszające się dobrowolnie, głównie kobiety – ofiary przemocy domowej oraz ich dzieci, jak również mężczyzn.

Naszą największą uwagą i troską obdarzamy dzieci, mając na uwadze ich dobro i prawidłowy rozwój. Dzieci i młodzież, które do nas trafiają są zwykle bardzo doświadczone przez życie, niejednokrotnie są ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej ze strony swoich rodziców. Tym bardziej leży nam sercu wspomaganie tych dzieci i ich rodzin w rozwoju, łagodzenie negatywnych skutków ich marginalizacji oraz pomoc w zapewnieniu bezpiecznego i możliwie beztroskiego dzieciństwa.

Nasza działalność wymaga ciągłego gromadzenia i wydatkowania środków finansowych oraz rzeczowych. Dotacja na prowadzenie Ośrodka nie zabezpiecza wszystkich potrzeb naszych podopiecznych.. Musimy stale zdobywać środki na żywność, środki higieny osobistej, środki czystości, remonty i wyposażenie placówki. Cały czas pojawiają się nowe wyzwania stąd też stale musimy liczyć na wsparcie i pomoc życzliwych osób.

Siedziba naszej placówki znajduje się na łódzkich Bałutach. Ze względu na bezpieczeństwo naszych podopiecznych teren ośrodka musi być ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych, które mogłoby zagrażać kobietom i dzieciom chroniącym się przed przemocą. Ogrodzenie i brama wejściowa naszej placówki służy nam już 24 lata i w chwili obecnej nie nadaje się do dalszego użytku. Żeby zapewnić pełne bezpieczeństwo naszym podopiecznym musimy się zmierzyć z bardzo trudnym zadaniem, przekraczającym nasze możliwości finansowe. Koszty remontu nowego ogrodzenia i wymiany bramy zostały oszacowane na sumę 28 78,69 zł.

Drodzy Państwo, bezpieczeństwo naszych matek i dzieci jest dla nas sprawą priorytetową i bardzo pilną. Potrzebujemy Państwa zrozumienia i wsparcia żeby móc nadal chronić naszych podopiecznych. Za wszelką pomoc i życzliwość serdecznie Państwu dziękujemy.

Nasze Stowarzyszenie wraz Fundacją Kwiat Lotosu prowadzi zbiórkę na nowe ogrodzenie i bramę.
Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie. Wszelką pomoc finansową prosimy kierować na jedno z poniższych kont w tytule wpisując BRAMA.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Franciszkańska 85, 91-837 Łódź,
79 1240 3073 1111 0000 3464 6753

Fundacja Kwiat Lotosu
ul. Okólna 181, 91-520 Łódź
07 1090 2590 0000 0001 3246 3362