Konferencja

Konferencja
„Skutecznie przeciw przemocy – w trosce o lepsze jutro”

Z okazji XX-lecia istnienia Specjalistycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zapraszamy do udziału w konferencji „Skutecznie przeciw przemocy – w trosce o lepsze jutro” organizowanej w dniu 20.10.2014 przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, finansowanej przez Urząd Miasta Łodzi ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

 

Konferencja odbędzie się w Dużej Sali Obrad UMŁ w godzinach 10-15. Patronat Honorowy objęły Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska i Pani Prezydent Hanna Zdanowska. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły TVP Łódź i TV TOYA. Konferencja adresowana jest szczególnie do pedagogów, psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, pracowników Policji i Straży Miejskiej oraz do osób zajmujących się problematyką przemocy w swojej pracy zawodowej.

więcej zdjęć: Zobacz