Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie zwany dalej SOWA

Akcja „Otwarte Drzwi”

Również studenci nas odwiedzają i wspierają!

Odwiedź nas podczas dnia „Otwarte drzwi”

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii zaprasza mieszkańców Łodzi na konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, socjalne oraz prawne dla osób doświadczających przemocy i z problem alkoholowym w rodzinie w ramach „Akcji Otwarte Drzwi”.

Konsultacje odbywać się będą w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 85 w każdą sobotę w godzinach 9 -14 w terminach 04.10.2014, 11.10.2014,18.10.2014, 25.10.2014, 08.11.2014,15.11.2014, 22.11.2014, 29.11.2014, 06.12.2014, 13.12.2014. „Akcja Otwarte Drzwi” finansowana jest przez Urząd Miasta Łodzi ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.