Zajęcia terapeutyczne

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Łodzi działa z naciskiem na zajęcia socjoterapeutyczne ze swoimi podopiecznymi.

Grupa „ja i dziecko” to wyjątkowe zajęcia terapeutyczne.

Przez ostatnie kilka tygodni rozmawialiśmy o:
– rodzinie;
– bezpieczeństwie;
– marzeniach;
– tym jak dzieci mogą radzić sobie w sytuacjach trudnych, jak je rozpoznawać;
– bezpiecznych zasadach; dzieci wiedzą gdzie szukać pomocy, powiedziały o swoich zaufanych dorosłych;
– dobrym i złym dotyku, dzieci wiedzą co to są miejsca intymne;
– różnicy między dobrą a złą tajemnicą;
Powstały woreczki dobrych myśli – wykonane samodzielnie.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tych zajęć.