Wspieramy rozwój każdego podopiecznego!

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie udzielamy konsultacji oraz porad psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych, rodzinnych, socjalnych, prawnych, jak również telefonicznych dla wszystkich osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

 
Wszystkie porady i konsultacje udzielane są nieodpłatnie w poszczególne dni tygodnia, w wyznaczonych godzinach. Szczegółowych informacji na ten temat prosimy szukać w aktualnościach.