Dowiedz się czym jest przemoc domowa

EDUKACJA OTWARTA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH

PROBLEMATYKĄ ZWIĄZANĄ Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ

 Każda środa – godzina 17.00

 Zajęcia prowadzone są w formie otwartej grupy edukacyjnej, łączącej formę wykładu i seminarium przez profesjonalny i doświadczony zespół składający się z psychologów, pedagogów, terapeutów, socjologa, prawnika,  przedstawiciela  Policji, pracownika socjalnego i pielęgniarki.

Spotkania odbywają się w każdą środę o godz.17.00.  Cykl spotkań obejmuje tematykę:

 1. Istota zjawiska przemocy w rodzinie.
 2. Ofiary i sprawcy. Cechy sprawcy i konsekwencje przemocy dla sprawcy.

Cechy ofiary i konsekwencje psychologiczne przemocy dla ofiary.

 1. Choroba alkoholowa.
 2. Współuzależnienie.
 3. Zapobieganie doświadczania przemocy – umiejętność pozyskiwania sojuszników. Pomoc instytucjonalna dla ofiar i świadków przemocy
 4. Przemoc wobec dzieci.
 5. Aktywizacja zawodowa kobiet.
 6. Teoria wyuczonej bezradności.
 7. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
 8. Złość, agresja, przemoc – różnicowanie pojęć.
 9. Prawne aspekty przemocy domowej.
 10. Pomoc Policji dla ofiar przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty.

Zapraszamy – wystarczy, że przyjdziesz…