Cykl warsztatów terapeutycznych – „Wiem, że mogę inaczej”

Ruszamy z warsztatami terapeutycznymi

Partner wspierający

Od 15 maja zaczynamy realizować zadanie publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, pod nazwą „Promowanie zdrowego stylu życia w trzeźwości i abstynencji – WIEM, ŻE MOGĘ INACZEJ w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”. Zadanie to finansowane jest ze środków Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz firmy WIZJAV Diagnostyka Medyczna, która zadbała o to, aby w ramach zajęć nie zabrakło również pysznego posiłku.

 

 

Partner wspierający

Już 30 maja odbędą się pierwsze dwa warsztaty, osobno dla dorosłych i dla dzieci. Zaczynamy od wzmocnienia poczucia własnej wartości, w tym temacie pracy nigdy dosyć. Zaplanowaliśmy cykl 12 warsztatów dla dorosłych i 12 warsztatów dla dzieci, odbywających się jednocześnie. Kolejne warsztaty będą się odbywać średnio co dwa tygodnie w soboty. Chętnych do udziału prosimy o zapisy telefoniczne 426406591 lub osobisty kontakt z ośrodkiem ( ilość miejsc na każdorazowe zajęcia jest ograniczona). Serdecznie zapraszamy.